Skip to main content

Manteniment informàtic

Centra’t amb la teva feina, de la informàtica ens encarregam nosaltres

La solució definitiva en manteniment informàtic i suport tècnic per a empreses a Mallorca

Per què contractar un manteniment informàtic?

Assistència immediata

En cas d’averia o incidència estam a la teva disposició de forma immediata

Accés remot

Assistència tècnica via telefònica o mitjançant accés remot

Servei tècnic

Reparació d’equips de sobretaula, portàtils, servidors, impressores…

Auditoria inicial

Elaboram una auditoria tècnica i de seguretat de l’empresa

Manteniment preventiu

Realitzam un manteniment constant dels equips per evitar averies

Desplaçaments in situ

Els nostres experts es desplacen in situ per donar-te un suport de qualitat

Equips de substitució

Disposam d’ordinadors i impressores per a deixar al nostres clientes mentres reparam els seus

Còpies de seguretat

Cream backups de les dades i verificam la seva integritat

Enviar
Pixels Informatica
Hola!
En què podem ajudar-te?