Select Page

Política de cookies

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem:

FRANCISCO SEGUÍ OLMO (d’ara endavant, L’EMPRESA) és una empresa dedicada a la venda d’Informàtica i Electrònica Online amb NIF 43116134N, i domiciliada a l’efecte de la present informació en c/ CTRA D’INCA, 36 – SA POBLA – CP 07420 – ILLES BALEARS,  i és en l’actualitat l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del lloc web WWW.PIXELSINFORMATICA.COM . Altres dades de contacte que posem a la seva disposició: INFO@PIXELSINFORMATICA.COM

Usuaris 

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

WWW.PIXELSINFORMATICA.COM proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a l’EMPRESA, o a tercers als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que L’EMPRESA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:
 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’EMPRESA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
L’EMPRESA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, L’EMPRESA no serà responsable, dins dels límits marcats per la llei, de les opinions abocades pels usuaris en el seu web a través de qualsevol eina de participació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de l’EMPRESA per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L’usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense autorització expressa de l’EMPRESA.
L’usuari s’abstindrà d’emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.
L’EMPRESA no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina Web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. L’EMPRESA s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers, així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. L’EMPRESA es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’EMPRESA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Devolucions

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir a la devolució de productes, pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des que la mercaderia és rebuda pel client. Per a això, s’han de complir les condicions exposades en aquesta pàgina de condicions. Ho podrà fer posant-se en contacte amb nosaltres a través de la secció de consultes de la web.

Condicions de devolucions per a clients particulars

No s’acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:
 • La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 • El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, com els ordinadors configurats a la carta.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat *desprecintados després del lliurament.
 • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat *desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament.
 • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article. En cas contrari L’EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.
Una vegada emplenat i enviat el formulari de devolució rebrà les instruccions perquè ens ho faci arribar a les nostres instal·lacions en el seu correu electrònic. Haurà d’enviar els béns sense cap demora, té un termini màxim de 14 dies des de rep la comanda, per a exercir el dret de desistiment.
Les despeses de transport originats per la devolució correran al seu càrrec. Vostè és lliure de triar i buscar l’agència que més s’adapti a les seves necessitats o li ofereixi la tarifa més competitiva.
Una vegada rebem la mercaderia i la comprovem que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import. Li retornarem el pagament rebut de vostè, inclòs la despesa de lliurament amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim (a excepció de les despeses de reemborsament si la seva forma de pagament va ser “Contra Reemborsament”). Li realitzarem l’abonament en un termini màxim de 14 dies naturals des que exerceixi el seu dret de desistiment. Fins que no hàgim rebut els béns podrem retenir el reemborsament.

Per a la devolució de productes amb regal o promoció serà obligatori la devolució completa (*pack complet o article + regalo) per a poder procedir al reemborsament. En el cas de productes que inclouen codis de descàrrega de jocs serà requisit no haver-ho descarregat per a procedir a l’abonament complet. En el cas que s’hagi descarregat es descomptarà l’import del joc al total a reemborsar.

Modificacions

L’EMPRESA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, L’EMPRESA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’EMPRESA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

L’EMPRESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

L’EMPRESA perseguirà l’incompliment de les condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

L’EMPRESA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre L’EMPRESA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.
Enviar
Pixels Informatica
Hola!
En què podem ajudar-te?